Kortlægning af dansk talentudvikling

Open Call til alle talentudviklingstilbud i Danmark, der fremmer den digitale, visuelle branche
Hvad gøres der, og hvad kan der gøres i forsøget på at styrke dansk talentudvikling?
Følger talentudvikling og rekruttering af unge til de visuelle brancher med den voksende digitale, visuelle industri?

Det spørgsmål interesserer The Animation Workshop/VIA University College (TAW) sig for, da indsatsen på talentudviklingens området har betydning for, hvorvidt eller måske rettere hvor godt den digitale visuelle industri kan følge med efterspørgslen.

”Selvom branchen er voksende oplever vi et fald i den håndværksmæssige faglighed, der er nødvendig for at blive optaget på en af vores bacheloruddannelser. For os at se, er det nødvendigt at styrke dansk talentudvikling,” udtaler Morten Thorning, som er centerchef for TAW.

Som en del af Fonden Filmtalent kortlægger TAW eksisterende initiativer, tilbud, uddannelser, undersøgelser og projekter som arbejder med talentudvikling inden for brancherne spil, TV, film og animation. Målet med kortlægningen er at samle og synliggøre de aktuelle projekter og tilbud, der findes på området, at øge samarbejdet på tværs af tilbud og at bidrage til at styrke den samlede indsats.

”Det er en mulighed for at stå sammen og råbe højt, men også for at organisationerne kan få øje på hinanden og få indblik i hinandens arbejde. Og så er det selvfølgelig rart for de unge aspiranter, hvis de har et sted hvor de kan se tilbuddene samlet,” siger Laura Isaksen, som står for den praktiske udførsel af kortlægningen.

Kortlægningen indgår i Fonden Filmtalents arbejde med at udvikle nationale strategier for talentudvikling i film og relaterede medier, som de skriver på deres hjemmeside.
TAW håber på bred opbakning til kortlægningen Kortlægningen bliver til gennem spørgeskema, interviews og research. Derfor bliver der i øjeblikket sendt en indkaldelse ud, hvor alle relevante tilbud, uddannelser og organisationer kan udfylde et spørgeskema. Svarene danner baggrund for yderligere undersøgelser og interviews, der til slut vil indgå i en samlet udgivelse.

”Hvis kortlægningen skal være brugbar er vi helt afhængige af, at der kommer beskrivelser ind fra hele landet. Vi vil gerne kunne fremhæve anbefalinger fra en samlet talentudviklingsbranche, derfor søger vi bredt og håber også på bred opbakning,” siger Laura Isaksen.

Alle talentudviklingstilbud kan tilgå indkaldelsen og bidrage til kortlægningen ved at svare på spørgeskemaet.

Deadline for indskrivning til kortlægningen 15. marts 2018. Kortlægningen forventes færdig i maj 2018.