Nationalt kompetenceudviklingsfællesskab omkring film- og media literacy

FilmSkabet

Animated Learning

FilmSkabet er en anderledes form for efteruddannelse, et praksisfællesskab, hvor lærere og pædagoger kan hente energi, møde nye kollegaer, udveksle erfaringer og hente inspiration og nye idéer til brugen af digitale medier som læringsredskab.

FilmSkabet

 • Om

  FilmSkabet er et nationalt kompetenceudviklingsforløb omkring film- og media literacy.

  Med filmaktiviteter som bærende produktionsform arbejder vi med kreativ- og produktionsorienteret anvendelse af digitale medier som læringsredskab ind i skolens enkelte fagligheder.

  FilmSkabet er en anderledes form for efteruddannelse, et praksisfællesskab, hvor vi kan hente energi, møde nye kollegaer, udveksle erfaringer og hente inspiration og nye idéer til praksis.

  Læringsfællesskabet forener viden og erfaringer fra skole og uddannelse med viden og kunnen fra den audiovisuelle branche. En vigtig del af fællesskabet er derfor vores konsulenthylde med filmfaglige professionelle fx animatorer, tonemestre, graphic storytellers og filmpædagogiske konsulenter.

  I FilmSkabet fungerer konsulenterne som sparringspartnere, de yder konsulenthjælp ved hands-on workshops på skolerne og kollaborativ udvikling af undervisningsforløb. I FilmSkabet får lærere og pædagoger adgang til spot-on workshops på skoler, kursusdage, filmfestivaller, konsulenthylde, videncenter, årlig konference, løbende opsamling på filmpædagogiske resultater og aktiviteter, samt internationalt samarbejde og formidling.

 • Konsulenter

  Eksempler på konsulenter. I Filmskabet sidder omkring 40 konsulenter. Konsulenthylden udvides løbende efter ønske fra de deltagende skoler.

  Amanda Rasmussen

  Hjemmeside

  Spiludvikler og designer

  Angelica Inigo Jørgensen

  Hjemmeside

  Graphic Storyteller, tegneserieforfatter og illustrator

  Karsten Kjærulff Hoop

  Karakteranimator

  Line Høstrup

  Graphic Storyteller, illustrator og tegneserieforfatter

  Hjemmeside

  Martin Spenner

  Hjemmeside

  Lommefilm instruktør

  Thomas Richard Christensen

  Tonemester

  Michelle Kranot

  Filminstruktør, producer og kunstner

  Hjemmeside

 • Baggrund

  Baggrunden for projektet.

  Børne- og ungdomskulturens kommunikationsmønstre er multimodale.

  Børn og unge ind- og udtrykker sig igennem billede, lyd, tekst og bevægelse i samspil, når de kommunikerer med hinanden, og når de tilegner sig viden uden for skolen.

  Forskning viser, at det smitter på deres personlige læringsstrategier. Lærere og pædagoger efterspørger fagligheden til at møde, og aktivt understøtte, eleverne og de nye læringsstrategier som de bærer med sig fra deres egen (medie)kultur.

  Efterspørgslen går på:

  • den produktionsorienterede faglighed - hvordan laver man film, hvordan animerer man, og hvordan arbejder vi med de enkelte elementer som lyd, billede, bevægelse, historiefortælling, ideudvikling, proceshåndtering osv, og
  • den didaktiske udfordring - hvordan arbejder vi didaktisk med den produktionsorienterede faglighed ind i skolens fag-fagligheder, så tilgangen løfter de enkelte fag og eleverne profiterer af metoden.

  Deltagelse i FilmSkabet tilbyder kompetenceudvikling som sætter børn- og unges mediekultur og deres kulturelle læringsstrategier i spil i den faglige undervisning.

 • Deltagerinfo

  Vil du være med? Se her, hvad et medlemsskab inkluderer. 

  Deltagelse i FilmSkabet giver dig:

  • Et fællesskab og et udvidet netværk
  • Redskaber til at arbejde produktionsorienteret med film i alle dine fag
  • 4 årlige kursusdage i læringsfællesskabet med relevante oplæg, hands-on workshops og videndeling
  • Gratis deltagelse på Animated Learning Konference
   – En årlig tilbagevendende konference om kreativitet og visuelle undervisningsmetoder, som FilmSkabet bruger aktivt som videndelingsplatform.
  • Filmpædagogisk nyhedsbrev med aktivitetskalender og ideer til relevant undervisnings- og inspirationsmateriale.
  • Adgang til konsulenthylden, herunder to hands-on workshops med en konsulent i klasseværelset. Du vælger selv fra hylden med konsulenter og kan dermed selv sammensætte dagene, så det giver mest mening for din klasse. Det er også muligt som deltager at foreslå nye konsulenter, som er relevante for din undervisning. Konsulenten hjælper dig med at planlægge, og I evaluerer forløbet sammen efterfølgende
  • Gratis deltagelse i den årlige animationsfilmkonkurrence ANIMOK Online
  • Sjove og vedkommende dage med kollegaer fra hele landet!

  Pris

  Det koster 15.000 kroner om året at være med i FilmSkabet.

  Ønsker du at deltage i netværket uden at få besøg på din skole kan det også lade sig gøre. Pris: 5000 kroner årligt.

  Deltagelse for studerende (uden konsulenttilknytning). Pris: 1500 kroner årligt.

  Opstart

  September, uge 39, 2018 - i forbindelse med den årlige Animated Learning Konference om Film- og media literacy i undervisningen. Temaet for dette års konference er Special World - hvordan styrker vi de innovative- og kreativt producerende metoder i alle fag?

 • Partnere

  FilmSkabet er støttet af:

  Det Danske Filminstitut

  Hjemmeside

  Det Danske Filminstitut (DFI) er en institution under Kulturministeriet. Filminstituttets hovedformål at fremme filmkunst, filmkultur og biografkultur i Danmark.

  Viborg Kommune

  Hjemmeside

  Viborg Kommune har animation som et strategisk indsatsområde, og vil udnytte de effektiviserings- og kvalitetsmæssige potentialer, der ligger i animation som kommunikation til og med borgere.

 • Filmpædagogiske aktiviteter i Danmark

  Kortlægning af filmpædagogiske initiativer i Danmark.

  Filmpædagogiske aktiviteter i Danmark kortlægges løbende i et samarbejde mellem Det Danske Filminstitut og forskellige filmpædagogiske aktører i Danmark. 

  Forsknings- og udviklingsresultater, opsamlet i Kortlægning af dansk filmpædagogik på grundskoleniveau peger på et stort potentiale i de produktionsorienterede tilgange, særligt film- og medialiteracy, som indgang til læring, trivsel og øget selvværd.

  I FilmSkabet arbejder vi med de fem anbefalinger fra kortlægningen når vi implementerer filmliteracy i fagene på skolerne:

  • Styrk filmens egen-faglighed og særlige sprog i grundskolen
  • Anvend film som læringsredskab i de enkelte fag i skolen
  • Byg bro mellem skole og filmverden
  • Lad eleverne skabe egne produkter
  • Styrk læreres og pædagogers kompetenceudvikling på det filmfaglige område

  Første fase af kortlægningen

  Første fase af kortlægningen af filmpædagogiske aktiviteter blev til en kortlægning af mere end 50 filmpædagogiske projekter og initiativer til grundskolen fra hele Danmark.  

  Målet med første fase i kortlægningen var at samle erfaringer, resultater og anbefalinger på det filmpædagogiske område på grundskoleniveau i Danmark. Det sker på baggrund af et ønske om at synliggøre erfaringer og anbefalinger, så implementeringen af film og filmproduktion i undervisningen kan kvalificeres bedst muligt. Bidragsyderne repræsenterer et bredt udsnit af både lærere og pædagoger, filmfaglige professionelle, projektholdere og forskere.

  Kortlægningen er udarbejdet af Animated Learning Lab (ALL) på The Animation Workshop/ VIA University College (VIA UC) i et samarbejde med Det Danske Filminstitut (DFI), Kulturregion Fyn og Station Next. Repræsentanter fra disse organisationer har udgjort en styregruppe, der har bidraget med idéer, udvikling og refleksion undervejs.


  For bidrag til opdatering af kortlægningen:

  Kontakt: Sia Søndergaard på mail sias@via.dk

 • Kontakt

  Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål.

  Sia Søndergaard

  Projektleder

  T: +45 87 55 49 61

  E:

For mere inspiration

Animated Learning Lab - et læringsfællesskab

Kreativ læring med levende billeder

Film om Animated Learning Labs filosofi