Nationalt kompetenceudviklingsfællesskab omkring film- og media literacy

FilmSkabet

Animated Learning

FilmSkabet er en anderledes form for efteruddannelse, et praksisfællesskab, hvor lærere og pædagoger kan hente energi, møde nye kollegaer, udveksle erfaringer og hente inspiration og nye idéer til brugen af digitale medier som læringsredskab.

FilmSkabet

 • Om

  FilmSkabet er et nationalt kompetenceudviklingsforløb omkring film- og media literacy.

  Med filmaktiviteter som bærende produktionsform arbejder vi med kreativ- og produktionsorienteret anvendelse af digitale medier som læringsredskab ind i skolens enkelte fagligheder.

  FilmSkabet er en anderledes form for efteruddannelse, et praksisfællesskab, hvor vi kan hente energi, møde nye kollegaer, udveksle erfaringer og hente inspiration og nye idéer til praksis.

  Læringsfællesskabet forener viden og erfaringer fra skole og uddannelse med viden og kunnen fra den audiovisuelle branche. En vigtig del af fællesskabet er derfor vores konsulenthylde med filmfaglige professionelle fx animatorer, tonemestre, graphic storytellers og filmpædagogiske konsulenter.

  I FilmSkabet fungerer konsulenterne som sparringspartnere, de yder konsulenthjælp ved hands-on workshops på skolerne og kollaborativ udvikling af undervisningsforløb. I FilmSkabet får lærere og pædagoger adgang til spot-on workshops på skoler, kursusdage, filmfestivaler, konsulenthylde, videncenter, årlig konference, løbende opsamling på filmpædagogiske resultater og aktiviteter, samt internationalt samarbejde og formidling.

 • Konsulenter

  Eksempler på konsulenter. I Filmskabet sidder omkring 40 konsulenter. Konsulenthylden udvides løbende efter ønske fra de deltagende skoler.

  Amanda Rasmussen

  Hjemmeside

  Spiludvikler og designer
  Amanda er uddannet spildesigner med baggrund i pædagogik og oplevelsesdesign. Hun er kreativ altmuligkvinde, der er på hjemmebane i et makerspace. Hun driver virksomheden Spilværk, der arbejder for kreativitet og digital dannelse – blandt andet ved at bruge spiludvikling og animationsfilm som læringsramme.

  Bjarke Annesen

  Erfaren lærer indenfor FilmLiteracy

  Bjarke er lærer på Gudenådalens Friskole med en stor interesse og faglig viden indefor Stop motion, google apps, lydredigering, windows OS, Linux OS, spilproduktion, billedredigering GIMP. Han kan rådgive inde for IT-systemer, planlægning af undervisningsforløb, hvor der blandt andet arbejdes med stop motion, film, 3D-print

  Camill Hesse

  Kreativ leg med medier

  Som uddannet designer og med mange års erfaring i det pædagogiske felt, sætter Camil Hesse fokus på den kreative leg med digitale medier. Som indehaver og konsulent af firmaet Leg med Medier gennemfører han årligt over 60 workshops i børnegrupper, særligt i børnehave og indskoling. Han afholder oplæg og kurser for pædagogisk personale i mange forskellige kommuner og deltager i projekter under huskunstner ordningen. Han har desuden undervist på pædagog- og PAU-uddannelsen i UCC i København.

  Ditte Lundsgaard

  Animationspædagog

  Ditte arbejder på Animated Learning Lab som animationskonsulent for dagtilbud og skoler. Hun er projektleder og filmprogrammer for dette års ANIMOK under Viborg Animation Festival. Derudover arbejder hun som freelance tegner, og kunstner hos URO*, der skaber æstetiske undersøgelsesrum for børn.

  Ditte Mejlhede

  Filmpædagog

  Ditte er filmpædagogisk konsulent og projektleder af en række større projekter inden for film for børn og unge. Hun er forfatter af filmpædagogiske materialer til daginstitutioner og skoler og underviser på filmkurser for pædagoger og lærere. Ditte er samtidig Børnebiffen-konsulent for Danske Børne- & Ungdomsfilmklubber samt Filmsagkyndig i Medierådet.

  Flemming Bæk

  Animationspædagog og SmåP konsulent

  Flemming Bæk er animationspædagog, og tilknyttet Animated Learning Lab og Animok. Derudover er han konsulent for SmåP.

  Hanne Pedersen

  Animationspædagog og Animator

  Hanne er Forfatter og oplægsholder. Hun er uddannet animator med speciale i- og mange års erfaring med børn og unges egenproduktioner.

  Hans Sydow

  Website

  Hans Sydow er cand. musicae i musikformidling med speciale i elektronisk komposition. Han modtog i 2007 Statens Kunstfonds treårige legat for sit arbejde med musikformidling, og har siden 1996 arbejdet med levendegørelse af rum og genoplevelse af historien gennem lyd. Siden 2013 har han fokuseret en stor del af sit arbejde i det kunstneriske erindringsprojekt Jeg kan huske ®. Læs mere på

  Inma Carpe

  Animator

  Inma er uddannet lærer og animator. Hun er pt. phd. studerende og tilknyttet Animated Learning Lab, som underviser.

  Karsten Kjærulff Hoop

  Karakteranimator

  Karsten er uddannet som karakter animator ved the Animation Workshop, hvor han instruerede “The Great Harlot and the Beast”. Nu er han medejer af animations virksomheden Kasa der laver små håndmalede tegnefilm på Arsenalet i Viborg. Karsten er tilknyttet Animated Learning Lab som animationskonsulent.

  Line Høstrup

  Hjemmeside

  Graphic Storyteller, illustrator og tegneserieforfatter

  Mads Vadsholt

  Animation, 3D grafik, lyd design, musik.

  Mads er tidligere computer graphics studerende på TAW og har siden hen startet et animation og spil firma. Mads har expertise indenfor 3D grafik, lyd design, musik og projekt udvikling. Har altid været rigtig glad for at videregive mine evner og kreative filosofier.

  Martin Spenner

  Hjemmeside

  Lommefilmkonsulent
  Lommefilm arbejder med film optaget med mobiltelefoner og iPads i forskellige undervisningsmæssige sammenhænge. Filmforløb skal have fokus på didaktik i stedet for teknik – og på proces fremfor produkt. Forløbene planlægges i samarbejde med lærerne, og fag og klassetrin er underordnet.

  Michelle Kranot

  Animator og producer

  Michelle Kranot er en anerkendt filminstruktør, producer og kunstner. Hun er tilknyttet The Animation Workshop i Viborg, Danmark, hvor hun underviser og producerer professionelle programmer, eksempelvis AniDox: Lab. Michelle underviser i animationsforløb, der arbejder med dokumentargenren. Hendes workshops er et oplagt redskab i samfundsfag, dansk eller andre sprogfag.

  Nana Torp

  Illustrator

  Nana Torp er illustrator og stopmotion fanatiker. Hun har netop udgivet bogen "Stopmotion lab" på Gyldendal, der fokuserer på den karakterudvikling og design af universer. Til bogen har hun lavet en Youtube kanal, hvor hun viser animerede tips og tricks til stopmotion. Hun har undervist børn i stopmotion på DR Ultra, og har i mange år også undervist for Det Danske Filminstitut.

  Peter Leth

  Skoletube

  Peter Leth, fra webtjenesten LærIT.dk (måske bedre kendt som Skoletube) og uddannelsesrådgiver ved Creative Commons i Danmark. Peter har gennem de sidste 10 år lavet inspirationsmaterialer og videovejledninger der sikrer at man nemt og lærerigt kan bruge medieværktøjer i undervisningen. Du møder blandt andet Peter når du ser videovejledninger på Skoletubeguide om Skoletubes værktøjer.

  Søren Jønsson

  Spiludvikler

  Søren Jønsson er spiludvikler og spildesigner, og han har fokus på legen med spil-design som undervisningsform. Søren Jønsson holder både workshops for lærere og elever.

  Thomas Richard Christensen

  Hjemmeside

  Tonemester
  Thomas har igennem de sidste 15 år arbejdet professionelt med lyd på The Animation Workshop.

  Tina Klemmesen

  Animationspædagog

  Uddannet dukkeanimator hos Aardman, som laver F for Får, Walter og Trofast og som er specialister i modellervoksfilm. Har egen virksomhed, hvor hun laver animerede reklamefilm og animationsworkshops. Hun underviser og holder foredrag om animation og har gjort det gennem snart 25 år.

 • Baggrund

  Baggrunden for projektet.

  Børne- og ungdomskulturens kommunikationsmønstre er multimodale.

  Børn og unge ind- og udtrykker sig igennem billede, lyd, tekst og bevægelse i samspil, når de kommunikerer med hinanden, og når de tilegner sig viden uden for skolen.

  Forskning viser, at det smitter på deres personlige læringsstrategier. Lærere og pædagoger efterspørger fagligheden til at møde, og aktivt understøtte, eleverne og de nye læringsstrategier som de bærer med sig fra deres egen (medie)kultur.

  Efterspørgslen går på:

  • den produktionsorienterede faglighed - hvordan laver man film, hvordan animerer man, og hvordan arbejder vi med de enkelte elementer som lyd, billede, bevægelse, historiefortælling, ideudvikling, proceshåndtering osv., og
  • den didaktiske udfordring - hvordan arbejder vi didaktisk med den produktionsorienterede faglighed ind i skolens fag-fagligheder, så tilgangen løfter de enkelte fag og eleverne profiterer af metoden.

  Deltagelse i FilmSkabet tilbyder kompetenceudvikling som sætter børn- og unges mediekultur og deres kulturelle læringsstrategier i spil i den faglige undervisning.

 • Deltagerinfo

  Vil du være med? Se her, hvad et medlemskab inkluderer. 

  Deltagelse i FilmSkabet giver dig:

  • Et fællesskab og et udvidet netværk
  • Redskaber til at arbejde produktionsorienteret med film i alle dine fag
  • 4 årlige kursusdage i læringsfællesskabet med relevante oplæg, hands-on workshops og videndeling
  • Gratis deltagelse på Animated Learning Konference
   – En årlig tilbagevendende konference om kreativitet og visuelle undervisningsmetoder, som FilmSkabet bruger aktivt som videndelingsplatform.
  • Filmpædagogisk nyhedsbrev med aktivitetskalender og ideer til relevant undervisnings- og inspirationsmateriale.
  • Adgang til konsulenthylden, herunder to hands-on workshops med en konsulent i klasseværelset. Du vælger selv fra hylden med konsulenter og kan dermed selv sammensætte dagene, så det giver mest mening for din klasse. Det er også muligt som deltager at foreslå nye konsulenter, som er relevante for din undervisning. Konsulenten hjælper dig med at planlægge, og I evaluerer forløbet sammen efterfølgende
  • Gratis deltagelse i den årlige animationsfilmkonkurrence ANIMOK Online
  • Sjove og vedkommende dage med kollegaer fra hele landet!

  Pris

  Det koster 15.000 kroner om året at være med i FilmSkabet.

  Ønsker du at deltage i netværket uden at få besøg på din skole kan det også lade sig gøre. Pris: 5000 kroner årligt.

  Deltagelse for studerende (uden konsulenttilknytning). Pris: 1500 kroner årligt.

  Opstart

  September, uge 39, 2018 - i forbindelse med den årlige Animated Learning Konference om Film- og media literacy i undervisningen. Temaet for dette års konference er Special World - hvordan styrker vi de innovative- og kreativt producerende metoder i alle fag?

 • Partnere

  FilmSkabet er støttet af:

  Det Danske Filminstitut

  Hjemmeside

  Det Danske Filminstitut (DFI) er en institution under Kulturministeriet. Filminstituttets hovedformål at fremme filmkunst, filmkultur og biografkultur i Danmark.

  Viborg Kommune

  Hjemmeside

  Viborg Kommune har animation som et strategisk indsatsområde, og vil udnytte de effektiviserings- og kvalitetsmæssige potentialer, der ligger i animation som kommunikation til og med borgere.

 • Filmpædagogiske aktiviteter i Danmark

  Kortlægning af filmpædagogiske initiativer i Danmark.

  Filmpædagogiske aktiviteter i Danmark kortlægges løbende i et samarbejde mellem Det Danske Filminstitut og forskellige filmpædagogiske aktører i Danmark. 

  Forsknings- og udviklingsresultater, opsamlet i Kortlægning af dansk filmpædagogik på grundskoleniveau peger på et stort potentiale i de produktionsorienterede tilgange, særligt film- og media literacy, som indgang til læring, trivsel og øget selvværd.

  I FilmSkabet arbejder vi med de fem anbefalinger fra kortlægningen når vi implementerer filmliteracy i fagene på skolerne:

  • Styrk filmens egen-faglighed og særlige sprog i grundskolen
  • Anvend film som læringsredskab i de enkelte fag i skolen
  • Byg bro mellem skole og filmverden
  • Lad eleverne skabe egne produkter
  • Styrk læreres og pædagogers kompetenceudvikling på det filmfaglige område

  Første fase af kortlægningen

  Første fase af kortlægningen af filmpædagogiske aktiviteter blev til en kortlægning af mere end 50 filmpædagogiske projekter og initiativer til grundskolen fra hele Danmark.  

  Målet med første fase i kortlægningen var at samle erfaringer, resultater og anbefalinger på det filmpædagogiske område på grundskoleniveau i Danmark. Det sker på baggrund af et ønske om at synliggøre erfaringer og anbefalinger, så implementeringen af film og filmproduktion i undervisningen kan kvalificeres bedst muligt. Bidragsyderne repræsenterer et bredt udsnit af både lærere og pædagoger, filmfaglige professionelle, projektholdere og forskere.

  Kortlægningen er udarbejdet af Animated Learning Lab (ALL) på The Animation Workshop/ VIA University College (VIA UC) i et samarbejde med Det Danske Filminstitut (DFI), Kulturregion Fyn og Station Next. Repræsentanter fra disse organisationer har udgjort en styregruppe, der har bidraget med idéer, udvikling og refleksion undervejs.

  For bidrag til opdatering af kortlægningen:

  Kontakt: Sia Søndergaard på mail sias@via.dk

 • Kontakt

  Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål.

  Sia Søndergaard

  Projektleder

  T: +45 87 55 49 61

  E:

For mere inspiration

Animated Learning Lab - et læringsfællesskab

Kreativ læring med levende billeder

Film om Animated Learning Labs filosofi