Tilrettelagte animationsbaserede digitalt kreative undervisningsforløb i grundskolen

Kreativ Læring med Animation - Undervisningsforløb i Skolen

Creative Learning & Animation / Kreativ Læring med Animation - Undervisningsforløb i Skolen

Undervisningsforløb tilrettelagt til grundskolens undervisningsplaner og målgrupper hvor børnene arbejder kreativt problemløsende med det animerede filmsprog som udtryksform.

Kreativ Læring med Animation - Undervisningsforløb i Skolen

 • Om

  Tilrettelagte animationsbaserede digitalt kreative undervisningsforløb i grundskolen

  Animated Learning Lab besøger hvert år omkring 25 skoler i Danmark og gennemfører undervisningsforløb i samarbejde med skolens undervisere. På disse forløb arbejdes med digitaliseret animation som kreativt værktøj til at forløse børnenes motivation for egen læring, interesse og engagement i det relevante emne, udvalgt i samarbejde med underviserne med udgangspunkt i den aktuelle undervisningsplan. Animation har som kreativt billedværktøj en særlig udfordrende evne til at præcist forløse børnenes egne forestillinger og narrativer. 

  Project start date, end date:
  Animated Learning Lab tager løbende imod henvendelser fra skoler og kommuner der ønsker at integrere kreativ animationsbaseret læring i undervisningsforløb. Vi laver også inspirationsforløbog efteruddannelse af skolens undervisere, så de selv kan arbejde digitalt på skolens computere med animation i klasselokalet.

 • Deltagende skoler

  Animated Learning Lab har, sammen med undervisere, designet og drevet undervisningforløb i det danske skolesystem siden 1995. Her følger et lille udvalg der viser bredden af de skoler der har deltaget:

  Varde Kommune 6. Klasse
  Varde Kommune gennemfører hvert år projektet "Den Kulturelle Rygsæk", hvor samtlige 6. klasser på kommunens skoler arbejder med animation og kreativ multimodal læring.

  Egeskov Skolen i Bjerringbro og Vestfjends skolen i Vridsted
  Bearbejdning af Viborg Kommunes emne "Grønne Sammen" igennem produktion af animerede film med indskolingsbørn.

  Jegindø Efterskole
  Brug af animation til medieundervisning af 9. klassers valghold

  Dansk Design og håndværksefterskole, Skjern
  Brug af animation til undervisning i kreativitet, design og håndværk

  Region Midtjyllands Specialskoleområde
  Boost Camp - Udvikling af autistiske unges personlige fortællinger

  Nr. Nissum Skole
  Forløb med skolens 4. klasser: Produktion af animerede film med udgangspunkt i emnet Vikingetiden.

  Hanstholm Skole
  Alle 80 elever på 7. årgang lavede på en uge sammen en coproduktion af Cecil Bødkers roman "Ægget".

  Skals Skole
  7. klasse producerede animerede film der beskriver Det Periodiske System

  Vrå Skole
  Undervisnings- og udviklingsforløb for 4.klasser der deltog i storyboard konkurrence udskrevet af tv-kanalen Cartoon Network.

  Tovshøjskolen
  6. klasses invandrerbørn producerede i grupper animerede film om identitet og personligt udtryk.

  Tjele Efterskole
  Animationsbaseret medieundervisning som valgfag en gang om ugen i løbet af et helt skoleår.

  Farsø Efterskole
  Ordblinde børn udvikler og animerer personlige narrativer.

 • Gallery

 • Partnere

  ANIMOK

  ANIMOK

  Website

  ANIMOK er Danmarks animationsfestival for børn i dagtilbud og skoler. ANIMOK står for planlægning og udførelse af gratis filmprogrammer, animations konkurrence for skoler, undervisningsmateriale til film og workshops af høj kvalitet. Festivalen kører sideløbende med Viborg Animation Festival. ANIMOK viser, hvordan og hvorfor film- og media literacy har en plads i en pædagogisk faglighed i dagtilbud og i en læring- og dannelses faglighed på skole. Dermed er vi med til at sikre, at børn for det første opnår viden om, hvordan de bliver påvirket af medierne, altså hvilke filmiske greb og billedsprog, der bruges i digitale medier, og for det andet opnår redskaber og kompetencer, der styrker og udvikler deres egne æstetiske udtryksformer. ANIMOK er der, hvor kultur og kunst mødes med dannelse og læring.

  Animated Learning Lab

  Animated Learning Lab

  Animated Learning Lab arbejder tæt sammen med ANIMOK:

 • Kontakt

  Hanne Pedersen

  Project Manager

  T: +45 87 55 49 62

  E:

Get inspired